Sa susunod na limang taon

Dadami ang inyong mapupuntahan sa loob ng 5 taon

Sa susunod na 5 taon, mas mapapadali ang inyong paglalakbay. Lubos pang maiintindihan ang tungkol sa pag-unlad ng Sound Transit sa pag-laganap ng lumalawak na sistema at kung papaano namin kayong mapaglilingkuran at dadalhin kung saan ninyo gustong makarating.

Higit pang matutunan

Magtamo ng karagdagang impormasyon sa inyong wika ukol sa pagpapalawak ng sistema:

  1. Tumawag sa 1-800-823-9230 sa mga normal na oras ng trabaho.
  2. Dalawin ang aming website sa inyong piniling wika sa drop-down menu ng Google Translate sa ibabang kanan ng inyong screen.

Ginhawa na ang pagbibiyahe

2021

Link para sa light rail icon Link sa Northgate

Dadalhin ka ng pitong minutong sakay mula Husky Stadium hanggang Northgate.

2022

Link para sa light rail icon Tacoma Link sa Hilltop

Mananghalian sa Stadium District habang nasa pagitan ng mga klase sa UW Tacoma.

parking icon Mas maraming paradahan

May mga bagong garahe sa Puyallup (magbubukas sa 2022) at Sumner (magbubukas sa 202) na magpapadali sa pag-iwan ng sasakyan. Mag-relax na lang pagpunta sa trabaho sakay ng Sounder.

2023

Link light rail icon East Link hanggang Redmond Technology

Sumakay mula Northgate papuntang campus ng Microsoft, o sumakay sa bagong Spring District neighborhood ng Bellevue o Mercer Island at tumawid sa Lake Washingtone para makarating sa downtown Seattle o U District.

2024

Link light rail icon Umaabot hanggang north, south at east

Mabilis ang biyahe papuntang Lynnwood, Federal Way at sa Downtown Redmond.

bus rapid transit (BRT) icon Sumakay sa mabilis na bagong bus rapid transit

Walang kailangang schedule para makarating sa inyong destinasyon sa I-405, SR 518, SR 522 o NE 145th Street. Bumaba mula sa Stride bus at sumakay ng Link light rail sa Shoreline, Lynnwood, Bellevue o Tukwila.

parking icon Mas maraming paradahan

Mas maraming paradahan at bagong mga daanan para sa bisikleta at mga naglalakad upang mabigyan ng mas maraming koneksyon ng transit sa North Sammamish at pati na rin sa mga istasyon ng Sounder sa Kent, Auburn, Edmonds at Mukilteo.

Ang inyong neighborhood

Alamin ang mga proyekto ng Sound Transit sa inyong pook at ang mga natapos noong 2019.

Ang pagpondo sa transit

Sumang-ayon ang madla sa pagpondo ng transit

Ang kabayaran sa paggawa ng transit, operasyon at pagkumpuni sa pangangailangan ng mga ito na manggagaling sa buwis ay sinangayunan ng mga botante, kasama ang kita mula sa pa-utang, mga pangsasakyang pasahe at iba't ibang uri ng pangpublikong buwis. Kabilang sa mga sumusuportang buwis ang lokal na Sales and Use Tax, Motor Vehicle Excise Tax, Property Tax at Rental Car Tax. 

Ang pie chart ay nagiisa-isa ng mga pinagkukuhanan para sa $97.87 Billion (B) na pagpopondo ng Sound Transit. $64 B mula sa mga lokal na buwis. $8 B mula sa mga pederal na grant. $17.9 B mula sa utang. $0.5 B mula sa mga kinita sa interest. $7 B mula sa mga fare at iba pang mga pinagkukuhanan.
Pinagkukuhanan ng pondo
Ang pie chart ay nagiisa-isa sa mga pinaggamitan para sa $87.87 Billion (B) na kita ng Sound Transit. $42.5 B para sa  light rail. $23.9 B para sa operations at maintenance. $5.9 B para sa katayuan ng mainam na pag-aayos. $15.6 B debt service (cash para sa masaklaw ang muling pagbabayad ng interes o binigay na capital). $0.8 B  para sa reserves at iba pang mga gamit. $2.1 B para sa bus rapid transit. $3.3 B para sa  Sounder. $1.2 B para sa Tacoma Link. $1 B para sa regional express bus. $1.5 B para sa systemwide.
Pinaggagamitan ng pondo

Benepisyo sa katatagan ng pondo mula sa pamahalaan

Buhat sa kasaysayan ng aming katatagan sa pananalapi at dahil sa pamamahala ng malinis na pag-sisiyasat, maligayang inilalahad ng Sound Transit na kami ay nagtamo ng pinakamataas na antas ng puhunan (bond rating) kung ihahambing sa anumang ahensiyang pang-lakbayan (transit agency) sa buong bansa, at ito ay nagbibigay-lakas sa amin na humiram ng karagdagang pondo (loans) sa mababang palugit (interest rate) na siya namang nagdudulot ng mas mababang pagbayad ng buwis.

Ang pag aatras ng buwis (Tax rollback)

Pagkatapos sangayunan ng mga botante ang mga pangunahing proyekto sa ST3, ST2 at Sound Move at ang lahat ng pinagkaka-utangan ay nabayaran na, ipapatupad ng Sound Transit ang isang pag-aatras ng buwis (tax rollback) sa pamamagitan ng isang antas upang mababayaran ang mga pangkalahatan at patuloy na operasyon, kasama na ang pangangalaga sa sistema, pamamahala sa mga pasahe, pagsasaayos ng mga pondong pang-operasyon at pang-reserba ng buong sistema.

Ang hamon sa gastos ng proyekto

Ang kasalukyang taas ng presyo ng mga kontratista sa pagpapagawa sa buong pook natin ang lalong nagpapataas sa presyo ng manggagawa, lupain at  materyales. Dahil dito, pinag-aralan ng Sound Transit ang planong pangalakal upang mapag-handaan ang tumataas na pagkakagastosan. Bagama’t matataas ang gastosin, ang proyekto ay nananatiling metatag at tapat sa takdang panahon ng siyang sinangayunan ng mga botante.

get involved mobile

Makibahagi at Makiisa

Para sa karagdagang impormasyon sa inyong wika ukol sa pagpapalawak ng sistema:

  1. Tumawag sa 1-800-823-9230 sa karaniwang oras ng trabaho.
  2. Dalawin ang aming website sa drop-down menu ng Google Translate na nasa ibabang kanan ng inyong screen at piliin ang inyong wika.